Een object in perfecte conditie vertegenwoordigt een grotere waarde en heeft een betere uitstraling. Door middel van het Berghtec Onderhoudsplan bent u verzekerd van vakwerk uitgevoerd door vakmensen. Berghtec Onderhoud levert maatwerk, maakt gebruik van de beste producten en gereedschappen en voert de opdracht vakkundig uit.

Het ‘Onderhoudsplan’ is een overeenkomst die u, particulier dan wel bedrijfsmatig en afhankelijk van de staat van het schilderwerk, voor meerdere jaren aan kunt gaan. U kunt ook kiezen voor een eenmalige onderhoudsbeurt van het binnen en/of buitenschilderwerk.

Onder het motto “Onderhoud is Behoud” denken wij graag een aantal jaren vooruit. Wij werken vaak met een meerjaren planning. De voordelen zijn duidelijk; geen kopzorgen voor u als opdrachtgever en een gegarandeerd uitstekende conditie van uw ontroerend goed. Duurzaamheid van het schilderwerk is daarmee gegarandeerd.

De werkzaamheden die Berghtec Onderhoud voor u kan verrichten in het kader van onderhoud beperken zich niet tot de hierboven genoemde activiteiten maar bestrijken een breder kader op het gebied van het totale facilitaire beheer van gebouwen.

Bij deze constructie is Berghtec Onderhoud gedurende het gehele proces uw centrale aanspreekpunt voor alle activiteiten op het gebied van onderhoud, maar ook daar waar het gaat om nieuwbouw en renovatie in de ruimste zin van het woord. Indien externe deskundigen moeten worden ingeschakeld, geschiedt dit in overleg met de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever het wenselijk acht, kan door Berghtec Onderhoud een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) worden opgesteld. In dit plan worden de werkzaamheden nader gespecificeerd over een langdurige periode en vormt het de basis voor de ondernemersbegroting aangaande het facilitair onderhoud.